Home » SprutCAM » Programowanie frezowania w 5 osiach

Programowanie w 5 osiach

Frezowanie indeksowane (3+2) i płynne 5-osiowe.
Do frezowania wirników turbin, łopatek, portów.
Dowiedz się więcej

Pochylona płaszczyzna robocza (TWP)

G68.2 / Cycle800 / Plane Spatial

Ręczna i automatyczna transformacja lokalnego układu współrzędnych dla obróbki indeksowanej 3+2

Zarządzanie punktem centralnym narzędzia (TCPM)

G43.4 / TRAORI / M128

Tryb TCPM dla płynnej obróbki 5-osiowej

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych

Obróbka resztek materiału

SprutCAM zawsze na bieżąco aktualizuje przygotówkę w obrębie sekwencji operacji, aby zoptymalizować ścieżkę narzędzia i uniknąć przejazdów roboczych w powietrzu.

Każda kolejna operacja rozpoznaje obrabiany element w stanie, w jakim pozostał po poprzedniej operacji.

Dzięki temu czas pracy maszyny jest zoptymalizowany.

Na zrzucie ekranu, zielony kolor obrazuje samą część, natomiast pomarańczowy to aktualny stan obrabianego przedmiotu.

Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych

Uwzględnienie kinematyki maszyny

SprutCAM w trakcie obliczania ścieżki narzędzia bierze pod uwagę kinematykę maszyny wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami.

Symulacja rozpoczyna się automatycznie w tle natychmiast po tym, jak ścieżka narzędzia zostanie
obliczona. Pozwala to użytkownikowi uniknąć wszelkich potencjalnych kolizji bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo sprawny i zajmuje znacznie mniej czasu, szczególnie w przypadku programowania wieloosiowego.

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Obróbka resztek materiału

SprutCAM zawsze na bieżąco aktualizuje przygotówkę w obrębie sekwencji operacji, aby zoptymalizować ścieżkę narzędzia i uniknąć przejazdów roboczych w powietrzu.

Każda kolejna operacja rozpoznaje obrabiany element w stanie, w jakim pozostał po poprzedniej operacji.

Dzięki temu czas pracy maszyny jest zoptymalizowany.

Na zrzucie ekranu, zielony kolor obrazuje samą część, natomiast pomarańczowy to aktualny stan obrabianego przedmiotu.

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Uwzględnienie kinematyki maszyny

SprutCAM w trakcie obliczania ścieżki narzędzia bierze pod uwagę kinematykę maszyny wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami.

Symulacja rozpoczyna się automatycznie w tle natychmiast po tym, jak ścieżka narzędzia zostanie
obliczona. Pozwala to użytkownikowi uniknąć wszelkich potencjalnych kolizji bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo sprawny i zajmuje znacznie mniej czasu, szczególnie w przypadku programowania wieloosiowego.

Kontrola kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia

SprutCAM bierze pod uwagę rzeczywiste ograniczenia kinematyczne maszyny przy wstępnym obliczaniu ścieżki narzędzia. Nie ma potrzeby postprocessingu i oddzielnej symulacji w celu kontroli kolizji i limitów osi.

Kontrola kolizji uchwytów narzędziowych

Radzenie sobie z kolizją uchwytów narzędziowych podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Obejrzyj demo

Kontrola kolizji części ruchomych

Ewentualne kolizje pomiędzy ruchomymi częściami maszyny i obrabianym przedmiotem są automatycznie uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Kontrola limitów osi

Ograniczenia osi są uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Zestaw ścieżek narzędzia dla 5 osi

Ścieżki narzędzia dla obróbki wieloosiowej

8 strategii dla sterowania ścieżką narzędzia

 • równolegle do poziomego planu

 • równolegle do pionowego planu

 • równolegle do planu 3D

 • równolegle do krzywej

 • prostopadle do krzywej

 • morficznie pomiędzy dwiema krzywymi

 • morficznie pomiędzy dwiema powierzchniami

 • wokół osi obrotowej

7 strategii do sterowania osią narzędzia

 • normalnie do powierzchni

 • bokiem

 • stały

 • do osi narzędzia

 • przez punkt

 • przez krzywą

 • prostopadle do ścieżki narzędzia

Specjalistyczne rozwiązania 5-osiowe

Obróbka łopatek

Obróbka wirników turbin

5-osiowa obróbka portów

5-osiowa obróbka morficzna między dwiema krzywymi, w której oś narzędzia jest prostopadła do obrabianej powierzchni.
Obejrzyj demo
Strategie ścieżki narzędzia: obrót – osiowy i normalny do krzywych prowadzących, z regulacją kątów pochylenia.
Obejrzyj demo
Strategie ścieżki narzędzia: wzdłuż płaszczyzny – morficznie, oś narzędzia – przez punkt. Frezy lizakowe są obsługiwane.
Obejrzyj demo

Obróbka łopatek

5-osiowa obróbka morficzna między dwiema krzywymi, w której oś narzędzia jest prostopadła do obrabianej powierzchni.
Obejrzyj demo

Obróbka wirników turbin

Strategie ścieżki narzędzia: obrót – osiowy i normalny do krzywych prowadzących, z regulacją kątów pochylenia.
Obejrzyj demo

5-osiowa obróbka portów

Strategie ścieżki narzędzia: wzdłuż płaszczyzny – morficznie, oś narzędzia – przez punkt. Frezy lizakowe są obsługiwane.
Obejrzyj demo

SprutCAM has a comprehensive set of 5-axis strategies.

Wystarczająco dużo, aby rozwiązać każde zadanie związane z obróbką w 5 osiach.

Poznaj inne rozwiązania w zakresie frezowania

Programowanie

Dowiedz się więcej o programowaniu maszyn 3-osiowych w SprutCAM. Produkcja części 2D / 3D, form i matryc.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do programowania w 3 osiach

Frezowanie obrotowe

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do frezowania w 4 osiach. Produkcja śrub, łopatek, kół zębatych, tralek
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do programowania obróbek obrotowych

Zainstaluj SprutCAM

Pobierz wersję próbną

Pobierz SprutCAM

Znajdź sprzedawcę

Rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych

Poznaj inne rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych dostarczane przez SprutCAM
Frezowanie w 2.5 i 3 osiach w CAM SprutCAM
Frezowanie w 4 osiach w CAM SprutCAM
Obróbka tokarska w CAM SprutCAM
Obróbka tokarsko frezarska w CAM SprutCAM
Obróbka wieloosiowa w CAM SprutCAM
Obróbka szybka i adaptacyjna w CAM SprutCAM
Obróbka na maszynach typu Swiss i MTM w CAM SprutCAM
Obróbka skrawaniem 5D i 6D w CAM SprutCAM
Proces addytywny i hybrydowy w CAM SprutCAM
EDM w CAM SprutCAM
Proces cięcia 2D w CAM SprutCAM
Codzienne wpisy od naszych klientów z całego świata
 • milling by Yaskawa

Milling by a small robot

20 stycznia, 2022|

3D scanning, modeling, and milling on a small robot

The video from our resellers from Spain – MecDATA shows the whole way of […]

 • First use of SprutCAM

SprutCAM first use

12 stycznia, 2022|

How to start using SprutCAM? Are there any courses? Is it hard to use SprutCAM? What can we make by SprutCAM? etc. We […]

Obejrzyj galerię implementacji SprutCAM