Home » SprutCAM X » Programowanie frezowania w 5 osiach

Programowanie w 5 osiach

Frezowanie indeksowane (3+2) i płynne 5-osiowe.
Do frezowania wirników turbin, łopatek, portów.

Pochylona płaszczyzna robocza (TWP)

G68.2 / Cycle800 / Plane Spatial

Ręczna i automatyczna transformacja lokalnego układu współrzędnych dla obróbki indeksowanej 3+2

Zarządzanie punktem centralnym narzędzia (TCPM)

G43.4 / TRAORI / M128

Tryb TCPM dla płynnej obróbki 5-osiowej

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych

Obróbka resztek materiału

SprutCAM zawsze na bieżąco aktualizuje przygotówkę w obrębie sekwencji operacji, aby zoptymalizować ścieżkę narzędzia i uniknąć przejazdów roboczych w powietrzu.

Każda kolejna operacja rozpoznaje obrabiany element w stanie, w jakim pozostał po poprzedniej operacji.

Dzięki temu czas pracy maszyny jest zoptymalizowany.

Na zrzucie ekranu, zielony kolor obrazuje samą część, natomiast pomarańczowy to aktualny stan obrabianego przedmiotu.

5-axis
Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych

Uwzględnienie kinematyki maszyny

SprutCAM w trakcie obliczania ścieżki narzędzia bierze pod uwagę kinematykę maszyny wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami.

Symulacja rozpoczyna się automatycznie w tle natychmiast po tym, jak ścieżka narzędzia zostanie
obliczona. Pozwala to użytkownikowi uniknąć wszelkich potencjalnych kolizji bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo sprawny i zajmuje znacznie mniej czasu, szczególnie w przypadku programowania wieloosiowego.

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Obróbka resztek materiału

5-axis

SprutCAM zawsze na bieżąco aktualizuje przygotówkę w obrębie sekwencji operacji, aby zoptymalizować ścieżkę narzędzia i uniknąć przejazdów roboczych w powietrzu.

Każda kolejna operacja rozpoznaje obrabiany element w stanie, w jakim pozostał po poprzedniej operacji.

Dzięki temu czas pracy maszyny jest zoptymalizowany.

Na zrzucie ekranu, zielony kolor obrazuje samą część, natomiast pomarańczowy to aktualny stan obrabianego przedmiotu.

Optymalny proces programowania w 5 osiach

Uwzględnienie kinematyki maszyny

SprutCAM w trakcie obliczania ścieżki narzędzia bierze pod uwagę kinematykę maszyny wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami.

Symulacja rozpoczyna się automatycznie w tle natychmiast po tym, jak ścieżka narzędzia zostanie
obliczona. Pozwala to użytkownikowi uniknąć wszelkich potencjalnych kolizji bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.

W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo sprawny i zajmuje znacznie mniej czasu, szczególnie w przypadku programowania wieloosiowego.

Kontrola kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia

SprutCAM bierze pod uwagę rzeczywiste ograniczenia kinematyczne maszyny przy wstępnym obliczaniu ścieżki narzędzia. Nie ma potrzeby postprocessingu i oddzielnej symulacji w celu kontroli kolizji i limitów osi.

Kontrola kolizji uchwytów narzędziowych

Radzenie sobie z kolizją uchwytów narzędziowych podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Kontrola kolizji części ruchomych

Ewentualne kolizje pomiędzy ruchomymi częściami maszyny i obrabianym przedmiotem są automatycznie uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Kontrola limitów osi

Ograniczenia osi są uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.

Zestaw ścieżek narzędzia dla 5 osi

Ścieżki narzędzia dla obróbki wieloosiowej

8 strategii dla sterowania ścieżką narzędzia

 • równolegle do poziomego planu

 • równolegle do pionowego planu

 • równolegle do planu 3D

 • równolegle do krzywej

 • prostopadle do krzywej

 • morficznie pomiędzy dwiema krzywymi

 • morficznie pomiędzy dwiema powierzchniami

 • wokół osi obrotowej

7 strategii do sterowania osią narzędzia

 • normalnie do powierzchni

 • bokiem

 • stały

 • do osi narzędzia

 • przez punkt

 • przez krzywą

 • prostopadle do ścieżki narzędzia

Specjalistyczne rozwiązania 5-osiowe

Obróbka łopatek

Obróbka wirników turbin

5-osiowa obróbka portów

5-osiowa obróbka morficzna między dwiema krzywymi, w której oś narzędzia jest prostopadła do obrabianej powierzchni.
Strategie ścieżki narzędzia: obrót – osiowy i normalny do krzywych prowadzących, z regulacją kątów pochylenia.
Strategie ścieżki narzędzia: wzdłuż płaszczyzny – morficznie, oś narzędzia – przez punkt. Frezy lizakowe są obsługiwane.

Obróbka łopatek

5-osiowa obróbka morficzna między dwiema krzywymi, w której oś narzędzia jest prostopadła do obrabianej powierzchni.

Obróbka wirników turbin

Strategie ścieżki narzędzia: obrót – osiowy i normalny do krzywych prowadzących, z regulacją kątów pochylenia.

5-osiowa obróbka portów

Strategie ścieżki narzędzia: wzdłuż płaszczyzny – morficznie, oś narzędzia – przez punkt. Frezy lizakowe są obsługiwane.

SprutCAM has a comprehensive set of 5-axis strategies.

Wystarczająco dużo, aby rozwiązać każde zadanie związane z obróbką w 5 osiach.

Poznaj inne rozwiązania w zakresie frezowania

Programowanie

Dowiedz się więcej o programowaniu maszyn 3-osiowych w SprutCAM. Produkcja części 2D / 3D, form i matryc.

Frezowanie obrotowe

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do frezowania w 4 osiach. Produkcja śrub, łopatek, kół zębatych, tralek

Zainstaluj SprutCAM

Pobierz wersję próbną

Pobierz SprutCAM

Znajdź sprzedawcę

Rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych

Poznaj inne rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych dostarczane przez SprutCAM
Daily posts from our clients all over the world

5-Axis Laser Cutting with Fanuc Controller

24 marca, 2023|

5-axis laser cutting is a cutting-edge technology that has taken the manufacturing industry by storm. The process involves the use of a laser […]

Adaptive CNC milling by SinteSi

21 marca, 2023|

Manufacturers commonly use CNC milling to produce intricate shapes and components with high precision. This involves the use of computer-controlled […]