Home » SprutCAM X » Programowanie maszyn tnących 2D

Cięcie plazmą, laserem, strumieniem wody, tlenem
oraz cięcie nożem w SprutCAM

Oprogramowanie CAD/CAM do programowania cięcia 2D

Rodzaje cięcia 2D, możliwe do zaprogramowania w SprutCAM

Cięcie laserem

Cięcie plazmą

Cięcie strumieniem wody

Cięcie nożem

Automatyzacja

Funkcja mostów

Aby zachować wycięte elementy w arkuszu, możliwe jest pozostawienie kilku mostów na ich konturach. Po wykonaniu cięcia, kawałki poprzeczne są wycinane, dzięki czemu możliwe jest usunięcie części z arkusza.

SprutCAM posiada następujące tryby pracy z mostami:

  • Obróbka bez mostów;
  • Liczba mostów jest ustalana z góry, stąd ich rozkład dla wszystkich łuków jest równy;
  • Liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego długości i powierzchni.

Automatyczne procedury do pokonywania narożników

W celu uniknięcia nieprawidłowych cięć narożnych na detalu, system posiada kilka metod obliczania ścieżki narzędzia w narożach. Cięcie narożników może być ustawione automatycznie lub ręcznie, w zależności od parametrów narożnika.

Optymalizacja sekwencji wycinania konturu w zależności od długości przejść, z uwzględnieniem konturów wewnętrznych

Kolejność wycinania konturu jest ustalana automatycznie z uwzględnieniem konturów wewnętrznych.
Jest to niezbędne, aby uniknąć przedwczesnego wycięcia części z niewyciętymi elementami w środku.
System zapewnia również optymalizację sekwencji obróbki z uwzględnieniem długości przejść między częściami.

Podejście optymalne

Automatyczne wykrywanie optymalnych punktów dojścia do konturu obrabianego elementu z jednoczesną kontrolą dojścia i wycofania z cięcia dla sąsiednich części. System automatycznie oblicza pozycje zagłębiania się narzędzia w zależności od wybranego sposobu dojścia, unikając przypadkowego podcięcia sąsiednich części.

Brak przejść nad już obrobionymi strefami

Często zdarza się, że obrobiona część wygina się w wyniku obróbki termicznej i może pęknąć w momencie przesunięcia nad nią głowicy tnącej. W celu uniknięcia
takich sytuacji, ruchy pozycjonujące pomiędzy punktami początkowymi poszczególnych cięć mogą być wykonywane nad nieobrobionymi strefami arkusza. Gdy funkcja jest wyłączona, przejazdy
będą wykonywane zgodnie z najkrótszą odległością między punktami. Gdy funkcja jest włączona, przejścia są wykonywane w taki sposób, aby głowica tnąca nie przechodziła nad już wyciętymi konturami.

Symulacja cięcia 3D

Kod NC zostaje sprawdzony w trybie symulacji obróbki. Symulacja cięcia zapewnia wizualną kontrolę jakości kodu NC.

Funkcja mostów

Aby zachować wycięte elementy w arkuszu, możliwe jest pozostawienie kilku mostów na ich konturach. Po wykonaniu cięcia, kawałki poprzeczne są wycinane, dzięki czemu możliwe jest usunięcie części z arkusza.

SprutCAM posiada następujące tryby pracy z mostami:

  • obróbka bez mostów;
  • liczba mostów jest ustalana z góry, stąd ich rozkład jest równy dla wszystkich łuków;
  • liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego długości.
  • liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego pola powierzchni.

Automatyczne procedury do pokonywania narożników

W celu uniknięcia nieprawidłowych cięć narożnych na detalu, system posiada kilka metod obliczania ścieżki narzędzia w narożach. Cięcie narożników może być ustawione automatycznie lub ręcznie, w zależności od parametrów narożnika.

Optymalizacja sekwencji wycinania konturu w zależności od długości przejść, z uwzględnieniem konturów wewnętrznych

Kolejność wycinania konturu jest ustalana automatycznie z uwzględnieniem konturów wewnętrznych.
Jest to niezbędne, aby uniknąć przedwczesnego wycięcia części z niewyciętymi elementami w środku.
System zapewnia również optymalizację sekwencji obróbki z uwzględnieniem długości przejść między częściami.

Podejście optymalne

Automatyczne wykrywanie optymalnych punktów dojścia do konturu obrabianego elementu z jednoczesną kontrolą dojścia i wycofania z cięcia dla sąsiednich części. System automatycznie oblicza pozycje zagłębiania się narzędzia w zależności od wybranego sposobu dojścia, unikając przypadkowego podcięcia sąsiednich części.

Brak przejść nad już obrobionymi strefami

Często zdarza się, że obrobiona część wygina się w wyniku obróbki termicznej i może pęknąć w momencie przesunięcia nad nią głowicy tnącej. W celu uniknięcia
takich sytuacji, ruchy pozycjonujące pomiędzy punktami początkowymi poszczególnych cięć mogą być wykonywane nad nieobrobionymi strefami arkusza. Gdy funkcja jest wyłączona, przejazdy będą wykonywane zgodnie z najkrótszą odległością między punktami. Gdy funkcja jest włączona, przejścia są wykonywane w taki sposób, aby głowica tnąca nie przechodziła nad już wyciętymi konturami.

Symulacja cięcia 3D

Kod NC zostaje sprawdzony w trybie symulacji obróbki. Symulacja cięcia zapewnia wizualną kontrolę jakości kodu NC.

Zainstaluj SprutCAM

Pobierz wersję próbną

Pobierz SprutCAM

Znajdź sprzedawcę

Rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych

Poznaj inne rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych dostarczane przez SprutCAM
Daily posts from our clients all over the world

5-Axis Laser Cutting with Fanuc Controller

24 marca, 2023|

5-axis laser cutting is a cutting-edge technology that has taken the manufacturing industry by storm. The process involves the use of a laser […]

Adaptive CNC milling by SinteSi

21 marca, 2023|

Manufacturers commonly use CNC milling to produce intricate shapes and components with high precision. This involves the use of computer-controlled […]