Home » SprutCAM X » Programowanie maszyn tnących 2D

Cięcie plazmą, laserem, strumieniem wody, tlenem
oraz cięcie nożem w SprutCAM

Oprogramowanie CAD/CAM do programowania cięcia 2D
Dowiedz się więcej

Rodzaje cięcia 2D, możliwe do zaprogramowania w SprutCAM

Cięcie laserem

Cięcie plazmą

Cięcie strumieniem wody

Cięcie nożem

Automatyzacja

Funkcja mostów

Aby zachować wycięte elementy w arkuszu, możliwe jest pozostawienie kilku mostów na ich konturach. Po wykonaniu cięcia, kawałki poprzeczne są wycinane, dzięki czemu możliwe jest usunięcie części z arkusza.

SprutCAM posiada następujące tryby pracy z mostami:

  • Obróbka bez mostów;
  • Liczba mostów jest ustalana z góry, stąd ich rozkład dla wszystkich łuków jest równy;
  • Liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego długości i powierzchni.

Automatyczne procedury do pokonywania narożników

W celu uniknięcia nieprawidłowych cięć narożnych na detalu, system posiada kilka metod obliczania ścieżki narzędzia w narożach. Cięcie narożników może być ustawione automatycznie lub ręcznie, w zależności od parametrów narożnika.

Optymalizacja sekwencji wycinania konturu w zależności od długości przejść, z uwzględnieniem konturów wewnętrznych

Kolejność wycinania konturu jest ustalana automatycznie z uwzględnieniem konturów wewnętrznych.
Jest to niezbędne, aby uniknąć przedwczesnego wycięcia części z niewyciętymi elementami w środku.
System zapewnia również optymalizację sekwencji obróbki z uwzględnieniem długości przejść między częściami.

Podejście optymalne

Automatyczne wykrywanie optymalnych punktów dojścia do konturu obrabianego elementu z jednoczesną kontrolą dojścia i wycofania z cięcia dla sąsiednich części. System automatycznie oblicza pozycje zagłębiania się narzędzia w zależności od wybranego sposobu dojścia, unikając przypadkowego podcięcia sąsiednich części.

Brak przejść nad już obrobionymi strefami

Często zdarza się, że obrobiona część wygina się w wyniku obróbki termicznej i może pęknąć w momencie przesunięcia nad nią głowicy tnącej. W celu uniknięcia
takich sytuacji, ruchy pozycjonujące pomiędzy punktami początkowymi poszczególnych cięć mogą być wykonywane nad nieobrobionymi strefami arkusza. Gdy funkcja jest wyłączona, przejazdy
będą wykonywane zgodnie z najkrótszą odległością między punktami. Gdy funkcja jest włączona, przejścia są wykonywane w taki sposób, aby głowica tnąca nie przechodziła nad już wyciętymi konturami.

Symulacja cięcia 3D

Kod NC zostaje sprawdzony w trybie symulacji obróbki. Symulacja cięcia zapewnia wizualną kontrolę jakości kodu NC.

Funkcja mostów

Aby zachować wycięte elementy w arkuszu, możliwe jest pozostawienie kilku mostów na ich konturach. Po wykonaniu cięcia, kawałki poprzeczne są wycinane, dzięki czemu możliwe jest usunięcie części z arkusza.

SprutCAM posiada następujące tryby pracy z mostami:

  • obróbka bez mostów;
  • liczba mostów jest ustalana z góry, stąd ich rozkład jest równy dla wszystkich łuków;
  • liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego długości.
  • liczba mostów dla każdego łuku jest zmienna i zależy od jego pola powierzchni.

Automatyczne procedury do pokonywania narożników

W celu uniknięcia nieprawidłowych cięć narożnych na detalu, system posiada kilka metod obliczania ścieżki narzędzia w narożach. Cięcie narożników może być ustawione automatycznie lub ręcznie, w zależności od parametrów narożnika.

Optymalizacja sekwencji wycinania konturu w zależności od długości przejść, z uwzględnieniem konturów wewnętrznych

Kolejność wycinania konturu jest ustalana automatycznie z uwzględnieniem konturów wewnętrznych.
Jest to niezbędne, aby uniknąć przedwczesnego wycięcia części z niewyciętymi elementami w środku.
System zapewnia również optymalizację sekwencji obróbki z uwzględnieniem długości przejść między częściami.

Podejście optymalne

Automatyczne wykrywanie optymalnych punktów dojścia do konturu obrabianego elementu z jednoczesną kontrolą dojścia i wycofania z cięcia dla sąsiednich części. System automatycznie oblicza pozycje zagłębiania się narzędzia w zależności od wybranego sposobu dojścia, unikając przypadkowego podcięcia sąsiednich części.

Brak przejść nad już obrobionymi strefami

Często zdarza się, że obrobiona część wygina się w wyniku obróbki termicznej i może pęknąć w momencie przesunięcia nad nią głowicy tnącej. W celu uniknięcia
takich sytuacji, ruchy pozycjonujące pomiędzy punktami początkowymi poszczególnych cięć mogą być wykonywane nad nieobrobionymi strefami arkusza. Gdy funkcja jest wyłączona, przejazdy będą wykonywane zgodnie z najkrótszą odległością między punktami. Gdy funkcja jest włączona, przejścia są wykonywane w taki sposób, aby głowica tnąca nie przechodziła nad już wyciętymi konturami.

Symulacja cięcia 3D

Kod NC zostaje sprawdzony w trybie symulacji obróbki. Symulacja cięcia zapewnia wizualną kontrolę jakości kodu NC.

Zainstaluj SprutCAM

Pobierz wersję próbną

Pobierz SprutCAM

Znajdź sprzedawcę

Rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych

Poznaj inne rozwiązania w zakresie programowania maszyn CNC i robotów przemysłowych dostarczane przez SprutCAM
Frezowanie w 2.5 i 3 osiach w CAM SprutCAM
Frezowanie w 4 osiach w CAM SprutCAM
Obróbka tokarska w CAM SprutCAM
Obróbka tokarsko frezarska w CAM SprutCAM
Obróbka wieloosiowa w CAM SprutCAM
Obróbka szybka i adaptacyjna w CAM SprutCAM
Obróbka na maszynach typu Swiss i MTM w CAM SprutCAM
Obróbka skrawaniem 5D i 6D w CAM SprutCAM
Proces addytywny i hybrydowy w CAM SprutCAM
EDM w CAM SprutCAM
Proces cięcia 2D w CAM SprutCAM
Daily posts from our clients all over the world

Non metal gear by roguetoolpath

25 listopada, 2022|

Sometimes, it’s easier to create self-made part, than try to find something that you need – These are thoughts of

  • wooden leg prosthesis

Wooden leg prosthesis

18 listopada, 2022|

Robots are used both for rather rough, large-scale projects in machine-building shops, and for no less important and more precise medical purposes. So, […]

Obejrzyj galerię implementacji SprutCAM